MODERNÍ ZAHRADA

 

JAK VYTVOŘIT VE VAŠÍ ZAHRADĚ PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU PRO RELAXACI?

 

    1.ZÁSADNÍ KROK JE V DOBRÉM ROZVRŽENÍ.

Nemáte-li s tímto zkušenosti již ze zařizování Vašeho domu, je lepší se obrátit na někoho z oboru.

     2.KONCEPT.

Proč se jím zabývat? Je to takový prvotní záznam Vašich představ o aktivitách na zahradě. Na dobře rozvržené zahradě budete chtít trávit více času.  Zahrada by měla být přirozeným rozšířením Vašeho domova. Zprvu není ani tak důležité, kde bude vysazena konkrétní rostlina.

Stejně jako při stavbě domu, nejdříve rozvrhneme jednotlivé místnosti, určíme jejich velikost a účel. Poté se zabýváme konkrétním výběrem vestavěných spotřebičů do naší nové kuchyně.

      3.ANALÝZA TVAROVÝCH A HMOTOVÝCH PRINCIPŮ

K čemu slouží?  Je součástí každého námi realizovaného projektu. Získáme z ní představu o vyrovnaném zahradním návrhu, který dostojí přátelských hodnot jako rovnocenný partner Vašeho domu.

UŽÍVEJTE POHODOVÉ CHVÍLE VE VAŠÍ ZAHRADĚ. OSLOVTE NÁS, SPOLEČNÝMI SILAMI TO PŮJDE.

       4.UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Jako každá doba, si i dnešní žádá své. Dnešní architektura pracuje na principech zřejmosti, jasnosti, účelnosti s využitím ostrých, pevných či přímých linii. Tyto tvary je dobré nenásilnou formou začlenit do zahrady.

Moderní zahrady jsou tedy kombinací přírodních a formálních prvků provázaných se stavební architekturou. Vyznačují se promyšleným členěním prostoru. Rostliny jsou kombinovány tak aby po celou dobu vegetace byli k vidění zajímavé pohledy.

Zahrada by měla zahrnovat část pro relaxaci, aktivní odpočinek, popřípadě část užitkovou. Formální část zahrady navazuje na dům, terasu, či jinou stavební architekturu. Jedná se o sladění a plynulý přechod mezi domem a zahradou. Stavební architektura je tedy spojena s přírodní vegetací, za pomocí tvarovaných dřevin do geometrických tvarů odvozených například od zahradního altánu, terasy nebo kamenné zídky, tak aby připomínaly stavební prvky v daném místě. Využívají se zahuštěné výsadby, rostliny s podobnými rysy, texturou, dobře snášející řez, s podzimním efektem jako je například podzimní zbarvení, a především s dostatečnou mírou jednoduchosti a strohosti. V podstatě nám tyto rostlinné formace poslouží jako náhrada za stavební prvky. Tato ryze strohá část nám tedy pomůže mnohem jednodušší návaznost na druhou, vzdálenější část zahrady, která je naopak tvořena výsadbami bujnějšího růstu.

Při rozmísťování stavebních prvků a výsadby rostlin v zahradě je důležité dbát na jejich dostatečnou velikost, vzhledem k celkovému prostoru. Je dobré zachovat určité poměry mezi nimi a materiálový soulad. Opakováním stejných prvků či materiálů se můžeme vyhnout chaosu v budoucím díle. Působilo by pak na nás spíše neklidným dojmem, než odpočinkem, který jsme od něj očekávali.

Důležitou složkou moderní zahrady je voda. Je nositelem klidu, ale i pohybu. Voda v pohybu dodá zahradě úplně jiný rozměr. Voda je znamení života a je to okouzlující prvek, který přitáhne každého návštěvníka jako magnet. V zahradě může být podtrhnuta výrazným geometrickým stavebním prvkem, který je nepřehlédnutelný ze všech důležitých pohledových míst. V tomto případě nám poslouží jako velké zrcadlo, odrážející prostor za tímto prvkem. Další velkou její předností je zvuková složka. Na rozdíl od rostlin, které nám svým lehkým šuměním listů dodávají pocit klidu a pohody, voda nám nabízí klid ,ale i pohyb. Přes klidné plynutí, šum, lehký zurkot, až po intenzivní zvuky, například dopadajícího proudu vody na upravené plochy kamenů či stavebních prvků pod ním.