Projekty zahrad a jiných objektů zeleně

Studie – Jde o první návrh zobrazení prostoru.

Na základě vašich informací při osobní schůzce a vámi poskytnutých materiálů sestavíme studii.

Součástí každé studie je analýza širších vztahů řešeného prostoru – vazby na okolní krajinu, zástavbu či stávající zeleň.

Provádíme mnoho forem zobrazení řešené lokality.

Dílčí řešení, ale i kompletní studie.

 

Studie řešení malé zahrady v řadové zástavbě 2015

Studie řešení koupacího jezírka  a oplocení u RD 2017

Studie řešení fasády u RD

Studie a projekt – Revitalizace centra obce Hejnice 2014

Příklad běžné studie a projektu osázeni zahrady u rodinného domu:

Příkladová realistická studie kategorie TOP.

Jedná se o nejkvalitněji zpracované a zobrazené řešení vaší nové zahrady.

Tato kategorie projektů je zpracovávána podle metodiky, na kterou si ZahradiInak.cz vyhrazují veškerá autorská práva. Jde o novou metodu navrhování současných zahrad, která zachovává šetrnost k současné stavební architektuře, bezprostřednímu okolí řešené lokality a záreveň respektuje novodobé požadavky na potřeby zákazníka.

 

Další možností zhotovení studii:

 

 

Studie – Horní lipka – Penzion 2012

 

- studie má pouze charakter rozmístění hmot v řešené lokalitě

- dále řeší tvarové a funkční dispozice prostoru

 

Studie – zahradní sezení – 16 variant 2016