Údržba a následná péče o zahradu

- provádíme celoroční, jednorázovou, v případě zájmu i nepravidelnou údržbu
- údržbám se věnujeme s velkou pečlivostí
- zajišťujeme nejen řezy a tvarování dřevin, hrabání listí, seřezávání okrajů trávníkového drnu u záhonů, údržbu květinových záhonů, péči o trávník, hnojení, průklesty porostů, odvoz odpadu, ale i restaurování a čištění zahradní architektury, jako jsou kamenné zídky, obruby záhonu, zahradní sezení a podobněProč věnovat po výsadbové péči pozornost?
- pečlivým očištěním a ořezáním travního drnu u obruby záhonu docílíme silného doprovodného efektu – obruba nám pak nahrazuje jakýsi stavební prvek, a tím podtrhává celoroční dění ve výsadbě
- zakládací a výchovné řezy u mladých ovocných, ale i okrasných dřevin
- hnojivy a živinami docílíme vitálních a pěkně vypadajících rostlin a trávníku bez chorob a škůdců, které vám budou dělat radost

Údržba zahrady po celý rok

Brzké jaro:

- odstranění ochran proti sněhu z rostlin (chvojí, mulč, listí, textilie,…)

- řez ovocných stromů (jádrovin) a keřů (při teplotách mírně nad 0° C)

- ochrana choulostivějších stálezelených rostlin netkanou či jinou textilii proti ostrým slunečním paprskům

Jaro:

- odstranění mrtvého dřeva z keřů a stromů
- přihnojení rostlin trávníků a vícesložkovým hnojivem
- řez růží, okrasných trav a trvalek
- vertikutace trávníků (jedna z možností, jak odstranit starou plst, podpora růstu, omezení výskytu chorob-plísní)
- doplnění uhynulých a vymrzlých rostlin
- doplnění mulčů do výsadeb

- případně chemická ochrana proti chorobám a škůdcům
- údržba vodních prvků, obrub záhonů (ořezání travního drnu)

Léto:

- letní řez ovocných rostlin (po sklizni-peckoviny, v 1. polovině srpna-jádroviny)
- střih živých plotů a stěn či tvarovaných rostlin (jehličnany 1x ročně-srpen, listnaté 2x ročně-jaro, srpen)
- odplevelování výsadeb (chemicky, pletím, okopáním)
- chemická ochrana proti případným chorobám a škůdcům

Podzim:

- vydatná zálivka všech rostlin, především jehličnanů a stálezelených rostlin (před zamrznutím půdy)
- střih suchých a odkvetlých částí rostlin
- úklid spadeného listí (omezení případných škůdců a plísní)
- příprava rostlin na zimní období, přikrývka u choulostivějších druhů rostlin (chvojí, mulč, listí, textilie,jejich kombinací)
- zhotovení jednoduchých stříšek či jiných opatření proti sněhu (pro rostliny křehké a trpící vylamováním)
- přistínění rostlin proti ostrému zimnímu slunci (pro náročné a sbírkové rostliny)
- výsadba některých jarních efemer (cibulovin)

Zima:

- zálivka jehličnanů a stálezelených rostlin (při oblevě nebo odměknutí půdy)
- řez vinné révy (začátek ledna)
- křehčím rostlinám občas odlehčit částečným odebráním sněhové přikrývky (předejdeme tak lomům větví či vrcholových částí)