Realizace zahradní architektury

Doufáme, že některé naše projekty Vám budou inspirací. Cílem naší práce je zdárně dokončené dílo ke spokojenosti našich zákazníků. Náš obor nás naplňuje, pokud má projekt smysl. S radostí spolupracujeme při společném plánování Vašich nápadů.

Nabízíme realizace zahrad i na klíč počínaje studií a návrhem zahrady, přes hrubé a jemné terénní modelace, stavební práce,  zahradní architektůru (pergoly, můstky, treláže, ploty,..), travní koberce, trávníky, vodní prvky, až po kompletní osázení a úpravu zahrady (řezy ovocných dřevin, tvarování okrasných dřevin, údrzby,..). Samozřejmostí je povýsadbová péče a výchovné řezy dřevin.

Jednotlivé zahrady jsou budované citlivě s ohledem na okolní prostor. Tvarové principy v zahradě jsou odečítány ze stavební architektury a z okolní přírody či zástavby, tak jak je v dané lokalitě zapotřebí. Výsledkem je jakýsi plynulý přechod mezi domem a okolím.

  … a co tím získáte?

Proporčně vyrovnanou zahradní kompozici, která dostojí přátelských hodnot jako rovnocenný partner Vašeho domu.

´´Zahrady na různých místech si žádají různá řešení.´´

 

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou s.r.o. 2018

Taneční klub – Hradec Králové

Koupací jezero s kořenovou čistírnou 2017

Velký oříšek? V této realizaci jsme byli postavení před nelehký úkol. Ve špatně přístupném svažitém terénu vybudovat přírodě blízké koupací jezero se vším příslušenstvím a komfortními doplňky. To vše celkem na malém prostoru. Po nekonečném přeměřování se práce rozeběhli tím správným směrem. Vzniklo tak 33 kubíkové jezero se dvěma dřevěnými moly. Jako součást díla bylo nezbytné do prostoru zakomponovat kořenovou čistírnu a retenční nádrž. Aby voda dělala radost při relaxaci v přilehlém altánu, bylo vytvořeno ještě malé dílčí jezírko se splávky a přírodě blízký potok sloužící jako dopravník vody do čistírny. Přímo pod kořenovou čistírnou vznikla retenční nádrž o objemu 4000 litrů. Pro příhřev vody a zvlhčení vzduchu na jinak slunečném jižním svahu byly zbudovány kamenné kolektory. Voda jimi může proudit nesčetně cestami k radosti i těch nejmenších návštěvníků zahrady. Celý systém vodních prvků byl napojen na stávající cestní síť zahrady, vstup z mola přímo do altánu a protkán novou stezkou formou lesní pěšiny s dřevěnou lávkou.

Rychnov nad Kněžnou 2016

o dva roky později (foto 2018)

Doudleby 2016

Rychnov nad Kněžnou – zahradní sezení

V zahradním sezení je zakomponována malá kuchyňka pro přípravu jídel, vyklápěcí postel na horké letní noci, pískovcové koryto s vodním prvkem na dotvoření večerní atmosféry. Všechna technické a elektrotechnické prvky jsou schovány tak, aby byly po ruce, zároveň však nerušily jednoduchost a hladkost celkového návrhu letního obytného prostoru.

Rychnov nad Kněžnou 2015

Hejnice 2014

Uhřínov 2014

Brno 2013 (etapa2/2)

Zadání:

V tomto projektu si klient přál celkovou revitalizaci zahrady (cca 1200 m2). Hlavním tématem zadání bylo vytvoření několika dominantních vodních prvků, které budou na celé ploše zahrady propojeny přirozenými scenériemi.

Projekt:

Nejprve byly řešeny dominantní vodní prvky – plavecký bazén, jezírko, přírodní tůně, kamenná koupací výhřivka a odtokový v terénu zapuštěný bazén. Vodní prvky v zahradě vytváří zvukové efekty, dojem pohybu a působí pozitivně na psychiku člověka. Proto byly v celé kompozici v rámci estetiky využity volné křivky a z hlediska realizace přírodní materiály. Program kompozice byl vystavěn na propojení samostatných prvků pomocí zídek, rozličných povrchových úprav a vegetace.

Prostějov 2013

Zadání:

Na této zahradě jsme museli respektovat několik hlavních požadavků zákazníka; separovat plochu na část hrací (pro děti) a tzv. pracovnu v přírodě, vytvořit vodní prvek, který bude prouděním vody vytvářet zvukovou kulisu kompozice a omezit výhled na sousední pozemek v co největší možné míře. Z ostatních stran pozemku naopak zachovat výhled do volné krajiny.

Projekt:

K oddělení funkčních ploch bylo docíleno tvarováním terénů do podoby nepravidelných teras. Dominantou je sezónní kruhový bazén, pod který bylo umístěno odtokové jezírko, vytvářející zvukovou kulisu. Vodní prvky působí celistvě díky umístění přírodních kamenů. Tzv. pracovna je řešena umístěním odpočívadla (lavičky) s výhledem na jezírko a do volné krajiny. Od sousedícího pozemku pracovnu odděluje zapojená liniová výsadba, splňující požadavek zakrytí nežádoucího výhledu a zároveň plnící funkci protihlukové bariéry.

Brno 2011 (etapa1/2)

Hronov 2011

Zadání:

Na pozemek u řadové zástavby měla vzniknout čistě relaxační zahrada v duchu japonských zahrad.

Projekt:

Plocha zahrady je členěna na několik menších scenérií  – „místností“. Všechny tyto místnosti utváří celý program kompozice a každá z nich má svou funkci. Do jedné z místností je například umístěna dřevěná pergola se závěsným odpočívadlem a plní tak funkci čítárny. Jednotlivé plochy jsou tvořeny volnou linkou a jsou propojeny cestní sítí z přírodního kamene. Z hlediska výsadby, materiálu a detailů jsou respektovány zákonitosti japonských zahrad.

Hnátnice 2006

Rychnov nad Kněžnou 2004

Zdobnice 2004